Home      Evi wordt wereldwijs
 
Evi wordt wereldwijs

In deze verhalen ontmoet Evi veel kinderen uit allerlei verschillende landen en van verschillende volkeren. Ook leert ze wat over inspirerende mensen en over belangrijke plekken op de aarde.

Waar gaan de verhalen over?

Landen
 
>Nederland
De hippies wilden terug naar eenvoud en vrede.
 
>Spanje
Over stierenvechten. Door angst ga je jezelf verdedigen. 
Liefde trekt liefde aan.
 
>Zwitserland
heimwee en andere nare gevoelens kunnen veranderen door andersom denken. Je geeft een nieuwe opdracht aan je hersenen.
 
>Wit Rusland
 Evi praat over God met een spastische jongen. Ze praten van binnen zonder woorden, omdat hij niet écht kan praten.
 
>Polen
Is een dictator eigenlijk bang? Werden daarom zoveel joden vermoord?
 
>Griekenland
De olympische spelen verbinden mensen over de hele wereld met elkaar.
 
>Ierland
Hoe kun je sprookjes verklaren en wat doen chakra's?
 
Waarom hebben zoveel mensen in Afrika honger. Hoe kunnen wij hen helpen?


Volkeren
 
>Indianen
De Macht zit in alles wat bestaat, daarom verdient alles en iedereen evenveel respect.
 
>Aboriginals
De hemel is in jezelf. Als de aboriginals iets nodig hebben, vragen ze toestemming aan de natuur.
 
>Inuit
Soms worden ze ook wel eskimo's genoemd. Ze hebben geen tv of computer, maar vertellen elkaar prachtige verhalen.
 
>Masai
Ze geloven dat God hen koeien en gras geeft. Ze hebben contact met natuurgeesten om mensen te genezen.
 

Religies
 
>Islam
Er lijken meer overeenkomsten te zijn dan verschillen tussen religies
 
>Boeddhisme
Alle daden veroorzaken iets voor jezelf. Als je iets goeds doet, krijg je goedheid op je pad terug. Ze geloven in meer levens.
 
>Taoïsme
Meestromen met dat wat er gebeurt in het leven. Rijkdom, kennis en wetten beperken je in je vrijheid.
 
>Christendom
De verhalen uit de Bijbel kun je ook uitleggen als innerlijke lessen.
 
>Hindoeïsme
Is de aarde een droomwereld en de geestenwereld de echte wereld? Wie is Shiva en wat doe je met een mala?
 
In Japan mediteren ze met een mantra; klanken die iets 
belangrijks betekenen.
Soms ervaar je de grenzeloze ruimte.
 
>Jodendom
In de thora staan de regels waar de joden zich aan moeten houden. Evi vraagt zich af
of het beter is om regels op te volgen of juist te voelen in jezelf wat goed of fout
is. Voor beide is wat te zeggen natuurlijk.Inspirerende mensen
 
>Martin Luther King
Hij kwam op voor de mensen met een donkere huidskleur. Die mensen werden heel erg achtergesteld en als vuil behandeld.
 
>Florence Nightingale
Evi vertelt dat je ook met bidden en gedachtekracht mensen kunt helpen genezen.
Florence hoorde de stem van God, die haar zei dat ze verpleegsterswerk moest gaan  doen. Ze ging als eerste vrouwelijke verpleegster in een veldhospitaal werken om gewonde soldaten te verzorgen. 
 
Mensen uit Afrika werden heel erg gediscrimineerd. Nelson Mandela kwam voor
hen op. Hij wilde de apartheidswetten veranderen.
Toen kwam heel lang in de gevangenis en van daaruit ging hij gewoon door met zijn strijd. Later kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede en werd hij president.
 
>Mahatma Ghandi
In India werden de mensen als vuil behandeld en onderdrukt door de Engelsen.
Ghandi leerde de mensen zich te verzetten zonder geweld. 
Wat zijn de regels uit de Bagavad Gita?
 
De president van Amerika streed voor een atoomvrije wereld. Hij deed dat op een bijzondere manier waar wij wat van kunnen leren. Daarom kreeg hij de Nobelprijs
voor de vrede. Evi en Katja noemen het: de Nobelprijs voor de liefde.
 
Hij leefde de regels uit de Bijbel, zoals eenvoud, dankbaarheid, geduld en bescheidenheid. Hij preekte dat je je niet beter hoeft voor te doen dan je bent. Franciscus kon praten met de dieren. Onze dierendag wordt gevierd op zijn sterfdag.
 
Mozart was een wonderkind. Hij kon piano spelen toen hij 3 jaar was. Hij had het van niemand geleerd. Nam hij zijn gave mee uit zijn vorig leven? Door muziek worden onze gevoelens aangeraakt
 
Leonardo was een genie. Wat zijn de symbolen van de Vitruvius man? En wat betekenen die symbolen? Je kunt God in jezelf voelen als je mediteert.
 


Bijzondere plekken op aarde
 
>Amazone regenwoud
Het Amazone regenwoud is zo groot als de helft van Europa. Al die bomen samen werken als de longen van de aarde. De mensen die er wonen geloven in natuurkrachten, zoals de zon, de maan, de regen. Zij vinden alles wat de aarde voortbrengt heilig en alles uit de natuur wordt met respect behandeld.
 
Een prachtige stad uit de oudheid, die opgebouwd is uit grote vierkante rotsblokken. Hoe kunnen de mensen dat gedaan hebben zonder moderne gereedschappen en apparaten van tegenwoordig? Zouden ze het met gedachtekracht hebben gedaan? En wat was het geheim van de zonnetempel?
 
>Grand Canyon
 Je kunt je met de rotsen verbinden en dan voel je dat ze open gaan en dan voel je ze in je eigen hart. Dat kan met alles in de natuur.
 
>Deltawerken
Evi krijgt met haar familie een rondleiding bij de Deltawerken, de grote beschermer ons hele land. Als ze bij de dolfijnen zijn, vertelt ze haar papa en mama dat elk kindje vanuit de hemel zelf de ouders uitkiest.
Ook heel dichtbij in je eigen tuintje kun je genieten van de planten en alle dieren die er rondkruipen of vliegen.